Deze blog is een persoonlijke blog geschreven en beheerd door Emile Voogd [ de eigenaar ]. Hij publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Heb je vragen over deze blog, stuur dan een bericht naar info@zwarte-voetbalschoenen.nl.

De informatie op de blog is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. De eigenaar van deze blog spant zich in om de inhoud van de blog zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze blog aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de eigenaar. Voor op deze blog opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de eigenaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Het overnemen van delen van de publicaties is alleen toegestaan met toestemming van de redactie en als het citaat gepaard gaat met een duidelijke bronvermelding. Bij online publicaties moet de bronvermelding gepaard gaan van een link naar www.zwarte-voetbalschoenen.nl.

De eigenaar van deze website spant zich naar beste vermogen in om – indien en waar nodig – toestemming te vragen van rechthebbenden, geportretteerden en andere belanghebbenden ten aanzien van teksten, foto’s en ander materiaal ten behoeve van de artikelen. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk. Indien u van mening bent dat uw toestemming ten onrechte niet is gevraagd en uw wilt daarover contact opnemen, kunt u zich wenden tot info@zwarte-voetbalschoenen.nl.

Deze disclaimer is geldig vanaf 29 Juli 2015